معنی و ترجمه کلمه semi weekly به فارسی semi weekly یعنی چه

semi weekly


هفته اى دوبار( رخ دهنده) ،هفته اى دوبار( منتشر شونده)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها