معنی و ترجمه کلمه senectitude به فارسی senectitude یعنی چه

senectitude


سالخوردگى ،دوام ،کهولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها