معنی و ترجمه کلمه senescent به فارسی senescent یعنی چه

senescent


پير،سالخوده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها