معنی و ترجمه کلمه senile psychosis به فارسی senile psychosis یعنی چه

senile psychosis


روانشناسى : روان پريشى پيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها