معنی و ترجمه کلمه senility به فارسی senility یعنی چه

senility


کبر،مسن ،اختلالهاى پيرى ،پيرى ،کهولت ،سالخوردگى ،خرف بودن
قانون ـ فقه : کهولت
روانشناسى : فرتوتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها