معنی و ترجمه کلمه senility به فارسی senility یعنی چه

senility


کبر،مسن ،اختلالهاى پيرى ،پيرى ،کهولت ،سالخوردگى ،خرف بودن
قانون ـ فقه : کهولت
روانشناسى : فرتوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها