معنی و ترجمه کلمه senior به فارسی senior یعنی چه

senior


تنيس باز سالمند،مسابقه گلف براى بازيگران بالاتراز سن معين بازيگر سالمند،بزرگتر،مهتر،ارشد،بالاتر،بالارتبه ،قديمى
ورزش : مسابقه دو براى بالاترين سطح بدون شرط سنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها