معنی و ترجمه کلمه sense of rotation به فارسی sense of rotation یعنی چه

sense of rotation


معمارى : جهت دوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها