معنی و ترجمه کلمه sense probe به فارسی sense probe یعنی چه

sense probe


کامپيوتر : مکانيسم ورودى که نقاط حساس روى يک صفحه نمايش را فعال کرده و در نتيجه براى يک کامپيوتر ورودى تهيه کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها