معنی و ترجمه کلمه sensibility به فارسی sensibility یعنی چه

sensibility


حس تشخيص ،حساسيت ،احساس ودرک ،هش
علوم مهندسى : دقت
روانشناسى : معقول بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها