معنی و ترجمه کلمه sensibly به فارسی sensibly یعنی چه

sensibly


بطور نمايان يا محسوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها