معنی و ترجمه کلمه septilateral به فارسی septilateral یعنی چه

septilateral


هفت بر،هفت پهلو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها