معنی و ترجمه کلمه sequestering agent به فارسی sequestering agent یعنی چه

sequestering agent


عامل کمپلکس دهنده
شيمى : عامل منزوى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها