معنی و ترجمه کلمه serf به فارسی serf یعنی چه

serf


سرف ،خانه زاد،رعيت ،دهقان ،برده ،زارع بى زمين وفقير
قانون ـ فقه : در سيستم فئودالى به رعاياى وابسته به زمين اطلاق مى شد اگر چه برده نبودند ليکن فاقد ازادى واقعى محسوب مى شدند
بازرگانى : سرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها