معنی و ترجمه کلمه serial adder به فارسی serial adder یعنی چه

serial adder


افزايشگر نوبتى
کامپيوتر : جمع کننده سرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها