معنی و ترجمه کلمه serried به فارسی serried یعنی چه

serried


تنگ هم ،بهم چسبيده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها