معنی و ترجمه کلمه servant maid به فارسی servant maid یعنی چه

servant maid


خدمتکار،کلفت ،خادمه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها