معنی و ترجمه کلمه service life به فارسی service life یعنی چه

service life


علوم مهندسى : طول عمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها