معنی و ترجمه کلمه servomechanizm به فارسی servomechanizm یعنی چه

servomechanizm


مکانيزم فرمان يار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها