معنی و ترجمه کلمه session به فارسی session یعنی چه

session


دوره انعقاد،جلسه ،نشست ،مجلس ،دوره تحصيلى
کامپيوتر : جلسه
قانون ـ فقه : مجلس ،اجلاس
روانشناسى : جلسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها