معنی و ترجمه کلمه set (up) به فارسی set (up) یعنی چه

set (up)


ورزش : پاس براى ابشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها