معنی و ترجمه کلمه set chisel به فارسی set chisel یعنی چه

set chisel


(نجارى )اسکنه ته پهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها