معنی و ترجمه کلمه set taut به فارسی set taut یعنی چه

set taut


محکم کردن
علوم نظامى : سفت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها