معنی و ترجمه کلمه sets of bill به فارسی sets of bill یعنی چه

sets of bill


قانون ـ فقه : نسخ ثانى و ثالث و ..... برات که در انها به اصل اشاره و ذکر مى شود که هريک تا زمانى قابل پرداخت هستند که ديگرى پرداخت نشده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها