معنی و ترجمه کلمه setter به فارسی setter یعنی چه

setter


قرار دهنده ،جواهر نشان ،يک مسابقه ،توله شکارى وپشمالوى بويى ،اهنگساز،گذارنده
علوم مهندسى : حروف چين
ورزش : پاس دهنده ،سگى که با خزيدن محل شکار را نشان مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها