معنی و ترجمه کلمه severely به فارسی severely یعنی چه

severely


شديدا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها