معنی و ترجمه کلمه sewsaw به فارسی sewsaw یعنی چه

sewsaw


پس و پيش ،الله کلنگ بازى کردن ،بالا و پائين رفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها