معنی و ترجمه کلمه sferics به فارسی sferics یعنی چه

sferics


دستگاه الکترونى کشف طوفان ،هوا شناسى ،جو شناسى
الکترونيک : پارازيت جوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها