معنی و ترجمه کلمه sh به فارسی sh یعنی چه

sh


ساکت ،هيس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها