معنی و ترجمه کلمه shale به فارسی shale یعنی چه

shale


سنگ رستى ،سنگ خاک رسى ،شيست ،سنگ رسى ،سنگ رست ،پوست ،پوشش ،سنگ نفت زا،صدف کندن ،شوره سر،پولک
علوم مهندسى : رس مطبق
عمران : سنگ رسى
معمارى : پلمه سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها