معنی و ترجمه کلمه shear stress به فارسی shear stress یعنی چه

shear stress


علوم مهندسى : تنش برشى
عمران : تنش ناشى از برش
معمارى : تنش برشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها