معنی و ترجمه کلمه sheave به فارسی sheave یعنی چه

sheave


چرخ( قرقره)،ريل و کابل ،ريل راهنماى هواپيما،(در قرقره )چرخ طناب خور،چرخ قرقره ،دسته کردن ،بصورت بافه دراوردن
علوم مهندسى : چرخک
علوم نظامى : شيار قرقره تاکل
علوم دريايى : syn : wheel 2

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها