معنی و ترجمه کلمه shed به فارسی shed یعنی چه

shed


کارخانه سرپوشيده ،انداختن افشاندن ،افکندن ،خون جارى ساختن ،جارى ساختن ،پوست انداختن ،پوست ريختن ،برگ ريزان کردن ،کپر،الونک
عمران : الونک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها