معنی و ترجمه کلمه sheldrake به فارسی sheldrake یعنی چه

sheldrake


(ج.ش ).اردک وحشى دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها