معنی و ترجمه کلمه shelf environment به فارسی shelf environment یعنی چه

shelf environment


محيط کم عمق
زيست شناسى : کم ژرفگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها