معنی و ترجمه کلمه shelf-life به فارسی shelf-life یعنی چه

shelf-life


عمر قفسه اى ،زمان مجاز جهت نگهدارى کالا( در قفسه)
بازرگانى : زمان مجاز جهت نگهدارى کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها