معنی و ترجمه کلمه shot string به فارسی shot string یعنی چه

shot string


ورزش : ساچمه هاى دراز خارج شده از تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها