معنی و ترجمه کلمه show up به فارسی show up یعنی چه

show up


کسى را لو دادن ،حضور يافتن ،سر موقع حاضر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها