معنی و ترجمه کلمه showing به فارسی showing یعنی چه

showing


نمايش ،جلوه ،ارائه ،اشکارسازى ،اظهار،علامت ،مظهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها