معنی و ترجمه کلمه shrinkable به فارسی shrinkable یعنی چه

shrinkable


جمع شدنى ،چروک خوردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها