معنی و ترجمه کلمه shrubby به فارسی shrubby یعنی چه

shrubby


پربوته ،پوشيده از بوته ،بوته زار،مانند گلچين ،شبيه بوته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها