معنی و ترجمه کلمه shunt winding به فارسی shunt winding یعنی چه

shunt winding


سيم پيچ ،مغناطيسى انحرافى
الکترونيک : سيم پيچ فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها