معنی و ترجمه کلمه shut down point به فارسی shut down point یعنی چه

shut down point


نقطه تعطيل
بازرگانى : نقطه توقف توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها