معنی و ترجمه کلمه shutdown به فارسی shutdown یعنی چه

shutdown


کامپيوتر : تعطيل شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها