معنی و ترجمه کلمه sidewinder به فارسی sidewinder یعنی چه

sidewinder


نوعى مار زنگى کوچک ،ضربت سنگين از پهلو،نوعى موشک ضد هوايى
علوم نظامى : موشک هوا به هواى سايدويندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها