معنی و ترجمه کلمه sight adjustment به فارسی sight adjustment یعنی چه

sight adjustment


تنظيم دستگاه نشانه روى
علوم نظامى : تنظيم زاويه ياب قلق گيرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها