معنی و ترجمه کلمه sighting leaf به فارسی sighting leaf یعنی چه

sighting leaf


علوم نظامى : ستون درجه تفنگ يا دستگاه نشانه روى شاخص درجه تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها