معنی و ترجمه کلمه signal security به فارسی signal security یعنی چه

signal security


تامين مخابراتى
علوم نظامى : حفاظت امور مخابراتى يا ارتباطات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها