معنی و ترجمه کلمه signing on به فارسی signing on یعنی چه

signing on


کامپيوتر : فرايند ايجاد يک ارتباط مابين کامپيوتر و استفاده کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها