معنی و ترجمه کلمه silver به فارسی silver یعنی چه

silver


symb : Ag،سيم ،نقره پوش کردن ،نقره فام شدن
الکترونيک : نقره
شيمى : نقره
علوم هوايى : نقره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها