معنی و ترجمه کلمه single lane به فارسی single lane یعنی چه

single lane


شاهراه يک طرفه
علوم نظامى : شاهراه يک خطه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها